กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาระงานพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

แบบกรอกข้อมูลภาระงานเดือนพฤศจิกายน ER LR OR ANES. ไตเทียม

แบบรายงานภาระงานเดือนตุลาคม 62

สำหรับIPD

รายงานเวรตรวจการ หน้าเว็บ PDF

รายงาน SURG.&ORTHO&NEURO&CHEMO New Yesterday Today

รายงานหน่วยงานพิเศษ

รายงานยอด TB + & MDR

KPI 2563

งานเกษียณ 24 กันยายน 2562

9033.t.mp4