สถิติข้อมูลผู้ป่วย 2566

ยอดรวมรายเดือน ปี2566

KPI ปี 2566

รายงานรายวันสำหรับเวรตรวจการ

SURG & Ortho&NEURO&CHEMO