กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • วันที่ 19 ธันวาคม 2561เวลา 9.30 น ประชุมประจำเดือน หัวหน้างาน/หัวหน้าตึก ณ ห้องญาณวิเศษ
  • วันที่ 18 ธันวาคม 2561เวลา 10.00 น ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล (ประชุมเฉพาะกิจ) ณห้องประชุมกลุ่มการฯ